RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS ON ANDNUD JAATAVA VASTUSE BONOBO NATIVE OÜ TAOTLUSELE JÄRGMISE TOETUSMEETME RAAMES:

Perioodil 01.11.2019.a. kuni 31.10.2020.a. viiakse EUROOPA REGIONAALARENGU FONDI kaasrahastamisel läbi projekt „Bonobo Native OÜ arendamine“. Projekt saab tuge Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetuse meetmest.

Projekti eesmärk on käivitada naturaalsete kreemide ja muu kosmeetika tootmine, tootearendus ja turundus. Tulemusena suurendatakse müügitulu ja ekspordi mahtu.

Projekti on toetatud summaga 15000 €.

TÄNAME RIIGI TUGITEENUSTE KESKUST ANTUD USALDUSE EEST NING KASUTAME TOETUST BONOBO NATIVE OÜ ARENGU PLAANIDE ELLUVIIMISEL KÕIGE PAREMAL VIISIL.